Ordinær Generalforsamling – den 5. marts 2020

Lokalforeningen KB i Rudersdal inviterer alle til den ordinær generalforsamling:

Dato og tid: Torsdag den 5. marts 2020 – kl. 20:45

Sted: Birkerødsalen, Hovedbibliotek, Stationsvej 38, 3460 Birkerød

Dagsorden: i henhold til KB Vedtægter § 6 (der omhandler Lokalforeningerne)

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om årets virksomhed til godkendelse
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelsen af lokalforeningens aktivitetsplan for 2020
  5. Valg til bestyrelsen herunder suppleanter
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt.

Vil du have indflydelse på, hvad der sker på kræftområdet i Rudersdal, og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende lokalt? Så kom til generalforsamling, hvor du også kan høre, hvad vi har arbejdet med i det forgangne år, og hvilke initiativer vi vil sætte i gang i år.

Da du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du også mulighed for at stemme en kandidat ind i bestyrelsen eller selv stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Alle er velkomne. Vi glæder os til at se jer.
Mange gode hilser
Bestyrelsen v/formand Das, Lokalforening  KB i Rudersdal.