Generalforsamlinger

Standard dagsorden:

(I henhold til Kræftens Bekæmpelses Vedtægter § 6)

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelsen af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år
  5. Valg til bestyrelsen – herunder suppleanter
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt.