Årsrapport 2018

Den 19. marts afholdt lokalforeningen den ordinær generalforsamling.  Dagsdorden var:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om årets virksomhed til godkendelse
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelsen af lokalforeningens aktivitetsplan for 2018
  5. Valg til bestyrelsen herunder suppleanter
  6. Indkomne forslag (ingen)

Her er bestyrelsens beretning – der blev godkendt på generalforsamlingen –

Årsberetning 2018

Velkommen til generalforsamlingen i lokalforening for Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal.  2018 har været et begivenhedsrigt år for kræftsagen. Her kan I læse om højdepunkterne.

Ved sidste års generalforsamlingen afholdt d. 1. marts blev følgende valgt til bestyrelsen:

  • Helle From, Susanne Stampe, Annette Lund, Kirsten Hvid (kasserer), Lene Buddike og Sri Sai Das (formand). Birgit Karlsson blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen har afholdt fem møder i løbet af året samt en del ad-hoc møder i forbindelse med diverse projekter.

Jeg vil gerne sige mange tak til alle bestyrelsesmedlemmer for den store indsats.

Pr. 1. januar 2019 var der i Rudersdal 5.019 betalende medlemmer af Kræftens Bekæmpelse (på landsplan i alt 401.385). Vi kan sende i alt syv personer til Repræsentantsskabsmøder.

I juni 2018 tiltrådte Kræftens Bekæmpelses nye administrerende direktør, Jesper Fisker i sin stilling. Jesper Fisker er 58 år gammel og har i sit arbejdsliv været departementschef i forskellige ministerier, direktør i Sundhedsstyrelsen samt bestredet forskellige direktørstillinger i flere kommuner.

GDPR (”Person-data forordning”)

I 2018 har vi alle lært et nyt begreb: GDPR. Det er en EU-forordning, der har til formål at beskytte folks personlige oplysninger. Det stiller også krav til, hvordan vi som forening håndterer personoplysninger.  Lokalforeningens oplæg er til finde i foreningens hjemmeside (www.kb-rudersdal.dk).

Røgfri Fremtid

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden fortsætter deres aktiviter til at fremme de ambitiøse mål om, at børn og unge fra 2030 ikke ryger, samt at højst 5% af den voksne befolkning ryger. Antal partnerskaber i Røgfri Fremtid har udviklet støt og dags dato er der over 135 virksomheder, kommuner, regioner, organisationer mm på ”tavlen”.

Stigning i rygning blandt unge

Flere unge ryger. Fra 2013 til 2017 er der sket en stigning i andelen af 16-24-årige, der ryger. Og blandt de 20-24-årige er det hver femte, der ryger dagligt.

Andelen af 16-24-årige, der ryger, er steget fra 2013 til 2017:

  • I 2017 røg 29 pct. af de 16-24-årige dagligt eller lejlighedsvist.
  • I 2013 var det 25 pct.

Om Kampagnen ”De syv tegn”

En ud af tre danskere bliver på et tidspunkt i deres liv syg af kræft. To ud af tre bliver pårørende.

Med så mange berørte ønsker vi at samle danskerne i et stærkt og aktivt fællesskab mod kræft.

For kræft skal bekæmpes, og det nytter, når vi står sammen.

Kampagnen om de syv tegn, som er væsentlige at kende, fortsætter. Kampagnen er blevet meget godt modtaget i befolkningen, og vi kan se, at op mod 100.000 danskere har opsøgt deres praktiserende læge på grund af kampagnen.

Kampagnen blev fornyet med en ny video og fortsat i 2017, hvor fokus er på at give og modtage gode råd. Det har stor betydning, når en i netværket giver et godt råd – for eksempel det gode råd at gå til lægen, hvis nogle af de syv tegn bemærkes.

Knæk Cancer

For sjette gang gik TV2 og Kræftens Bekæmpelse sammen i uge 43 om Knæk Cancer. I alt blev der indsamlet 147 millioner kroner. Pengene er fordelt, og det betyder rigtig megen ny og spændende forskning i hele landet. Man kan se de mange forskningsprojekter, Knæk Cancer gennem årene har bidraget til på hjemmesiden www.cancer.dk/detgaarpengenetil

Nu vil jeg berette om de aktiviteter, lokalforeningen har gennemført i årets løb.

Landsindsamlingen: Søndag d. 8. april 2018

Vi oplever fortsat, at landsindsamlingen har stor tilslutning fra befolkningen. I 2018 blev der i alt indsamlet over 32,4 millioner kroner med hjælp fra omkring 30.000 danskere. Det flotte resultat er bemærkelsesværdigt, da vi i disse år som følge af ny lovgivning ser, at flere foreninger etablerer landsindsamlinger.

I Rudersdal startede vi med ruteplanlægning allerede i februar ved at aktivere indsamlere fra de seneste 2 – 3 år – der havde tid og mulighed for at samle ind, hverve nye indsamlere og derefter fordele ruterne.  Det er en stor kabale, der skal gå op, så de ca. 220 frivillige indsamlere samt deres venner og familie er glade for at gå ud og samle ind i den gode sags tjeneste.  Vi havde lånt lokaler i Administrationscentret i Birkerød.  Holte, Vedbæk og Nærum samlede sig under et og havde lånt lokaler på Mariehøj centret.  Indsamlede mønter og sedler blev talt og deponeret i Danske Banks afdelingerne i henholdsvis i Hørsholm og i Lyngby.

Vejret var godt til at gå ud og samle ind, men desværre for godt, at en del var ikke hjemme, da indsamlere bankede på dørene.  Vi samlede i alt kr.294.268,- – der er gået videre til arbejde med forskning, patientstøtte og forebyggelse af kræft.  Vi kan kun være stolte af vore medborgeres gavmildhed.  Vi (Marianne Carlsen, Karin Siegumfeldt, Eva Nanni, Annette Lund, Susanne Stampe, Kirsten Hvid og Das) vil gerne takke alle frivillige, der var ude og banke på dørene, og de andre frivillige, der var med til at planlægge og gennemføre kampagnen.

Selvom der var en del ruter, der ikke blev dækket – nåede vi at samle et pænt stort beløb – takket være MobilePay.  Andelen af MobilePay var omkring ca. 22 % af det samlede beløb – helt nøjagtigt kr. 64.178,-.

I år afholdes landsindsamlingen søndag d. 7. april og vi håber på fortsat stor opbakning.

Gåture med café

Ugentlig Gåture med efterfølgende kaffe og snak, fortsætter med stor succes.  Det starter og slutter i Teglportens Café. Det sker i samarbejde med Gigtforeningens Hovedstad Nord-kreds.  Alle, der har brug for og lyst til at få rørt sig sammen med andre, kan deltage.  Der er 50 deltagere på listen.  Hver torsdag fra kl. 13 til ca. 14 – og uanset vejret har der været Gåtur med 15-20 deltagere hver gang. Samarbejdet med Gigtforeningen fortsætter i 2019.

Alle patientstøttefrivillige har gennemgået et basiskursus hos Kræftens Bekæmpelse, hvor der undervises i sorg- og krisereaktioner, i redskaber til at forvalte frivilligrollen som patientstøtte og i metoder til hensigtsmæssig kommunikation. Derudover følger Kræftens Bekæmpelse op på indsatsen gennem sparringsmøder for alle patientstøttefrivillige og ved møder med de enkelte grupper efter behov.

Sidst på året var vi med til et møde om samarbejde mellem lokalforeninger i 9 –kommuner i Nordsjælland.  Vi fortalte om Gåture og det blev lyttet til af de andre lokalforeninger.  Vi har haft repræsentanter fra 2 af lokalforeningerne på besøg hos os. De vil gerne igangsætte tilsvarende i deres respektive lokalforeninger.

Solkampagne

Vi fortsætter med årlige solkampagner i børneinstitutioner.  I maj 2018 besøgte vi seks børneinstitutioner og det var en stor succes.  Der var flere frivillige i år.  Børnene var meget interesserede og var med til at ”fremstille” deres egen UV-armbånd og gik bagefter udenfor for at se solstrålernes effekt på perlerne.  Personalet i institutionerne var meget hjælpsomt og glade for vores besøg.  Et par af børneinstitutionerne vil gerne have, at vi kommer igen til næste år.

Solsikker golfklub

Som noget nyt har vi været hos Furesø Golfklub og talte med ledelsen om at gøre Golfklubben solsikker.  Vi har udarbejdet deres Solpolitik, fik afprøvet nogle solcreme, og har klaret det meste så, golfklubben kan starte sæsonen 2019 som den første solsikker golfklub.  Vi har aftalt at deltage med solkampagne, når de afholder Camp for unge spillere i løbet af forsommeren.  Vi er meget spændt på projektet.  Vi har talte om sikring af deres ”driving range” med skyggestand.

Hop og Rock

31. maj var der Hop og Rock festival – en slags MGP for børn i SFO’er koblet med mange andre aktiviteter og konkurrencer, såsom kørsel i sæbekassebil, ”levende bord-fodbold” på grønsværen, fodbold mm. For syvende år i træk havde kommunen inviteret os til at deltage med vores solkampagne.  Der var børn fra samtlige SFO’er og skoleklasser til og med 5. klasse – i alt mere end 4.000 børn, deres pædagoger, forældre og andre interesserede.  Mindst 400 af børnene kom forbi vores stand.

Vi oplevede en rigtig god stemning.  Vi var fem frivillige (Susanne, Helle, Birgit, Kalpana og Das) om opgaven.  Vi havde en dejlig og robust pavillon, og alt fungerede!  Solen var med os.  Vi havde en kampagnecykel, som Das kørte rundt med.  Der var mange nysgerrige børn i vores pavillion.  Vi lavede armbånd, legede quiz med klip-klapper, pustede balloner og smurte såvel børn som voksne i solcreme.  Mission opfyldt.  Vi kunne godt bruge flere frivillige.

Mænd og kræft

Såvel Kræftens Bekæmpelse, Ældre Sagen samt Rudersdal kommune har fortsat fokus på mænd og sundhed.

Den 6. juni var der et program KUN for mænd – på Havarthigården.  Susanne, Kalpana, Jakob Guldberg og Das deltog i programmet.  Der var mange til stede – ”fuldt hus” – næsten 100 personer.  Vi deltog med ” De 7 Tegn” kampagnen.  Vi fremviste filmen om røgfri fremtid.  Der var en del, der besøgte os og talte om solskodning og beskyttelse mod sol.

Der var 2 interessante foredrag. Rudersdal synes mindre glæde end resten af DK; måske vi er mindre autoritetstro og mere oplyste. Vi går ej heller tit til lægen, men bruger til gengæld flere penge på lægebesøg.

Birkerød Kulturnat

Fredag d. 7. september var der Kulturnat i Birkerød.  Vores bidrag var en vellykket koncert med Saints and Sinners i Toftevangskolen, med mange tilhørere.  Alle var begejstrede.  Der var kun 2 frivillige.  På basis af sidste års anbefalinger fik vi trekvarter til programmet.

Lyserød Lørdag 

Sen 6.oktober var dagen for programmet Støt Brysterne. Vi (Helle, Susanne og Das) havde arbejdet siden maj 2018 og planlagt aktiviteterne. Ligesom tidligere år koncentrerede vi os om Birkerød alene,  Vi fik flere sponsorer til at støtte os og donere pæne gaver til tombolaen og til fiskedammen.  Cafe Ape stillede op gratis, så hele beløbet, der kom ind ved salg af kaffe gik til Kræftens Bekæmpelse. I år var borgmester Jens Ive tilbage for at ”fløjte” aktiviteterne i gang.  Vi fik solgt en del af KB’s produkter.  Tombolaen var en succes.  På selve dagen var fem bestyrelsesmedlemmer til stede og der var flere frivillige til at hjælpe os, så programmet kunne gennemføres med succes.  Som sædvanlig holdt Birkerød Torvedag årets sidste torvedag samme dag. Der var mange mennesker på gaden, og vi fik samlet et pænt beløb.  Alle havde en positiv oplevelse.  Klap en hund for ”halv-hund” var en kæmpe stor succes.  Citröen i Birkerød havde fyldt Prins Henriks bil med lyserød balloner, så kunder kunne deltage i gætte konkurrence om hvormange balloner, der var i bilen.

Fra Rudersdal er der indgået i alt kr. 70.367,-.  I ovennævnte beløb indgår kr. 37.800,- fra Rikke Billes Pink Party (afholdt i Blovstrød), samt de virksomhedspakker en del af butikker og virksomheder havde købt til at pynte deres virksomheder med.  I hele landet blev det samlet i alt: ca. 4,75 millioner.

I år afholdes Lyserød Lørdag d. 5. oktober og vi håber på at flere frivillige vil være med på dagen.

Røgfri Rudersdal – Rudersdal Folkemøde

Vi håbede på at kommunen vil indgå i partnerskabet om røgfri fremtid og derfor var Jakob Guldberg og Das til et møde den 28. juni med Sundhedschef Mette Ryle samt Sundhedskoordinatorer Lena Søborg og Ina Skafte.  Oplægget om røgfri skoletid og røgfri partnerskab blev kanaliseret videre til borgmester Jens Ive.  Den 16. august var Jakob Guldberg og Das til et møde med borgmester Jens Ive og drøftede emnerne, men borgmesteren var ikke villig til at indgå i partnerskabet på nuværende tidspunkt og hellere ikke om at indføre et generelt ”røgfri skoletid” i samtlige skoler i Rudersdal.  Vi blev enige om at lokalforeningen henvendte direkte til skoleledelse og skolebestyrelser og talte om indførelsen af røgfri skoletid samt om forældre ansvar i forbindelse med børnenes rygevaner og alkoholvaner – som et fælles projekt.

I udskolingsklasser i Rudersdal har forbruget af tobak været faldende gennem flere år, men i skoleåret 2016-17 er der sket en stigning i andelen af dagligrygere og i andelen, I skoleåret 2016-2017 var 4 % af eleverne i 9. klasse dagligrygere og 8% var festrygere. 2 af 3 elever havde aldrig prøvet at ryge. Der er flere rygere i Rudersdal end i de kommuner, vi har sammenlignet os med. Forældrenes holdning til om deres børn må ryge har indflydelse på elevernes forbrug af tobak. (”Udskolingsprofil 9. årgang – skoleåret 2016 – 17” –  Udarbejdet af Rudersdal Kommune)

I de to gymnasier i Rudersdal knap hver femte elev (18%) ryger hver dag eller hver uge. 71 % ryger ikke, hvilket er lidt mindre end på landsplan (74 %). (”Sundhed og trivesel blandt gymnasieelever i Rudersdal Kommune – 2017” – Udarbejdet af Rudersdal Kommune).

Den 1. september havde vi arrangeret et debatmøde om røgfri fremtid i Rudersdal på Folkemødet i Rudersdal. Vi startede med afspil en video – med et spørgsmål fra en lille dreng ”Så hvorfor gør I ikke noget?” som oplæg til en veloplagt debat. Den dystre baggrund er, at hver anden ryger dør af sin rygning. Det sker mens vi nærmest passivt ser på at 40 børn og unge starter med at ryge hver dag. Selvom det er forbudt at sælge tobak til under 18-årige. I hele landet ser vi en stigning i antallet af unge rygere. Sådan er det også i Rudersdal. Så den lille drengs spørgsmål er meget relevant. Særligt fordi vi har en mulighed for at gøre en forskel. Hvis vi vil og tør.

Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse, sagde at vi kan gøre som i Norge, hvor antallet af rygere er faldet markant gennem blandt andet høje priser på tobak og røgfri skoletid.

Paneldeltagerne bestod, ud over Helen Bernt Andersen, af borgmester Jens Ive, byrådsmedlem og medlem af Regionsråd Christoffer Buster Reinhardt og folketingsmedlem Mette Abildgaard. Alle var enige i visionen og målet om  en røgfri fremtid i 2030. Men ikke helt enige om metoder og hastighed, dog var man enige om at opnå målet helst tidligere end 2030. Vi er glad for at deltagerne lovede at arbejde videre med emnerne som priser på cigaretter og røgfri skoletid – og de overholdt det, de lovede.  Vi håber på, at deres bestræbelser fører til resultater.

Desværre fik røgfri skoletid ikke den ønskede opbakning fra kommunen, hvorfor vi er nu i gang med at drøfte den med skolerne hver for sig.  Det er glædeligt, at Vedbækskole har som den første indført røgfri skoletid fra 1. januar i år. Vangeboskolen har oplyst os at alle formalia er på plads, og forhåbentligt melder de snart ud, at også de har indført røgfri skoletid. Kommunes Børne- og skoleudvalget har den på deres bord.

I standen blev 4 af de vigitige emner lagt ud til en ”uvidenskabelige” afstemning blandt fremmødte på Folkemødet.  De blev bedt om at stemme ved brug af kugler, ved at vælge de emner – en, to eller alle 4 emner, de synes vil virke bedst, så vi kan opnå en røgfri generation senest i 2030.  Der foregik livlig og saglig snak med fremmødte før de afgav deres ”stemme”.   Når vi til sidst talte antallet af kugler i glaskrukkerne op var prisforhøjelsen af cigaretter og tobak samt indførelsen af røgfri skole- og gymnasietid to af de foretrukne – ca. 30 % hver, som den bedste måde til at holde unge fra deres debut med rygning.  Kun ca. 15 % tilslutning var der til sanktioner mod salg af cigaretter og tobak til unge under 18 årige, da det er svært at kontrollere.  Til gengæld mente nogle ca. 25 % af fremmødte, at indførslen af røgfri arbejdspladser i kommunaltregi vil virke som ”rollemodel” til mange andre.

Møde med kommunens Sundhedschef og Sundhedskoordinator

Den 22. oktober holdt vi et møde med kommunens sundhedschef Mette Ryle og sundhedskoordinatorer Lena Søborg og Ina Skafte, hvor vi talte om Røgfri Fremtid, Pårørende samt om HPV-Vaccination – 3 af de emner vi har på fokus.

Emnet om røgfri skoletid er beskrevet under Folkemøde.

Det går lidt bedre med HPV vaccine af piger, men langt fra målet. Årsagen er jo den velkendte debat i offentligheden om vaccinens bivirkninger.  Det er glædeligt at oplyse, at alle drenge under 17 år får gratis HPV-vaccine fra 1. juli i år.

Kræftens Bekæmpelse ønsker, at kræftpatienters pårørende sikres inddragelse,  og vil gerne have klarhed om deres behov for støtte samt det tilbud, der findes. Det gælder både børn og voksne som pårørende.

KB efterlyser tilbud/indsatser kommunen har i forhold til pårørende i forbindelse med kræftrehabilitering og palliation – f.eks. pårørendepolitik, pårørendekonsulent, ”lær at takle hverdagen” som pårørende kurser.

Kommunen har i samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal i gangsat ”lær at tackle” kurser. Frivillige uddannes i at hjælpe patienter. Der afholdes pårørendemøde i frivilligcenter en gang om året.  Kommunen skal arbejde med ældre- og værdighedspolitikken og gennemføre indsatser inden for 3 år – med midler fra bloktilskud.

Under” 9-K samarbejde”, sætter de 9 tilknyttede kommuner og lokalforeninger fokus på forløbsprogrammer og palliation.  Der skal også sættes fokus på pårørende. De implementeres på tværs af forvaltningsområder.

Livsrum i Herlev

Byggearbejdet er i gang og forventes at være klar til brug medio 2019.  Derefter flytter KB Rådgivning samt Områdekontor fra Lyngby til Herlev.

Igen-butik i Birkerød

Den ny butik i Birkerød slået døren op den 31. august.  Butikken har til huse i de gamle Irma lokaler. Lokalforeningen får adressen hertil og får plads i kælderen for opbevaring af foreningens sager.  Desuden holder vi bestyrelsesmøder der.  Årets Landsindsamling i Birkerød starter og slutter der.  Butikken har brug for frivillige medarbejdere.  Hvis der er nogen der har lyst at hjælpe til er I velkomne, at henvende jer til butikschefen Lars Jessen.

Valg til folketinget 

Folketingsvalg afholdes snart – inden juli 2019. Det emne, der har allermest brug for politisk bevågenhed, er tobak. Vi har sendt mails til de ledende kandidater fra alle de partier, der er opstillet i Rudersdal kredsen og vil gerne høre om deres stillingtagen til tobakforebyggelse inkl. højere priser på tobaksvarer.  Vi har skrevet et læserbrev og den udkom i Frederiksborg Amts Avis samt i Rudersdak Avis.  Et af kandidaterne har besvaret vort oplæg.  For ca. 14 dage siden deltog jeg i et valgmøde med 4 af kandidaterne og drøftede emnet med dem. Vi arbejder tæt sammen med vores områdekonsulent Jakob Guldberg Madsen.

Facebook og hjemmeside

https://www.facebook.com/CancerRudersdal er link til vores Facebook. Siden dækker de aktiviteter, lokalforeningen deltager i – ligesom det også er her, vi lægger oplysninger om møder, forskning, livet med kræft o. lign. Vi vil gerne have en ildsjæl, der gerne vil styre siden.

Hjemmesiden  www.KB-Rudersdal.dk blev genoplivet i juni måned.  Den er nu åben for alle.  Vi er i gang med at øve os frem med opdatering af hjemmesiden.  Vi skal lede efter en frivillig Webredaktør, der kan tage over.

Endnu en gang en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer og de frivillige, der har gjort et kæmpe stort stykke arbejde, så Kræftens Bekæmpelse er synligt overalt i Rudersdal.

Desværre skal vi sige farvel og TAK til Lene Budikke og Birgit Karlsson, der nu ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejde, MEN vi er glad for at de fortsat er til rådighed som frivillige.

Bestyrelsen for KB i Rudersdal

v/ Form. Sri Sai Das