Røgfri fremtid i Rudersdal

Røgfri fremtid i Rudersdal

2018-09-01_Roegfri Fremtid Rudersdal

Debatmøde om hvad man kan og bør for at sikre generationer af røgfri borger i Rudersdal fra senest 2030 som en del af “Det gode liv” for alle.

  1. Skal man indføre Røgfri skoletid?
  2. Forhøje priser på cigaretter?
  3. Øge skolens- og forældres kontrol?
  4. Håndhæve med straf, salg af cigaretter til unge under 18?

De Konservative Folkeparti siger “Støt forældrene i kampen mod røg. Det er tid til røgfri skoletid.”

På deres Facebook står der at “Børn skal gå i skolen for at læse og regne. Skal de også lære at ryge? 9 ud af 10 danske forældre siger nej. Derfor skal vi have røgfri skoletid.”

Sundhedsordfører (S) Flemming Møller Mortensen nævner: “Tænk sig, at vi giver børn og unge så dårlige vaner, som de tager med sig i voksen livet”.

Venstres medlem af Sundhedsudvalget afviser højere afgifter og strammere regler. “Dette skal løses ved at arbejde med folks motivation og med oplysning. Den enkelte skal tage ansvar for eget liv, og i forhold til børn og unge har forældrene et ansvar for at vejlede og bakke op om, hvad det er godt og fornuftigt.”

  • Hvad skal politikerne?
  • Hvad skal kommunen?
  • Hvad skal butiksejerne?
  • Skal cigaretterne placeres på butikshylderne eller skal de gemmes, også i kioskerne?
  • Hvad er forældres- og skolensansvar?
  • Forvirret?

Kom og giv din mening til kende og deltage i debatten til at vise vejen til de handlingslammede politikere. Snart er der folketingsvalg, og det er os, der skal sammensætte det næste folketing. Emnet er rygende varmt. Fra kl. 13 til 14 er lokal-, regional- og folketingspolitikere: Borgmester Jens Ive, Byrådsmedlem samt formand Region H’s for sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt, folketingsmedlem samt medlem af sundhedsudvalg Mette Abildgaard og Formand for Kræftens Bekæmpelse Helen Bernt Andersen er klar til at debattere og drøfte emnerne med os – dig, din familie, dine venner samt mig