Om Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal

Efter sammenlægning af kommuner i 2007 var det også tid til at oprette en ny lokalforening for Kræftens Bekæmpele i Rudersdal. Interreserede blev inviteret til en stiftende generalforsamling den 5. marts 2008. De eksisterende lokalforeninger for Birkerød og Søllerød blev nedlagt og en ny lokalforening ”KB i Rudersdal” blev stiftet med det formål at forebygge kræft samt sikre gode forhold for de personer, der er ramt af kræft i Rudersdal. Daværende direktør for Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed, nævnte, at der var behov for at styrke indsatsen gennem frivilligt arbejde.

Lokalforeninger er bemandet og styret alene af frivillige med lyst til at arbejde i et spændende og givtig miljø. Frivillige beslutter selv, hvad de vil arbejde med og tilrettelægger selv arbejdet, inden for rammerne besluttet af frivillige fra hele landet på Repræsentantskabsmøde, der afholdes sidst i maj hvert år. Lokalforeningernes indsats gør det muligt for for os – hver dag – at påvirke politikerne til at arbejde for,

 • at færre får kræft, gennem forebyggelsesindsats
 • at flere overlever kræft, og
 • at kræftramte får et bedre liv med kræft.

Når vi kæmper sammen, er det også et signal om, at ingen står alene.

Ovennævnte er de 3 vigtigste søjler for Kræftens Bekæmpelsesarbejde, med den ultimativ mål – Et liv uden kræft.

Korte fakta om kræft:

 • Hver tredje dansker får kræft, før de fylder 75 år
 • Hvert år får godt 37.200 danskere kræft – det er 102 om dagen eller en hvert kvarter
 • Cirka 285.000 danskere lever med en kræftdiagnose
 • Fakta om Rudersdal – 2016 (tallene i parentes er for personer i erhvervsaktiv alder)
 • Indbyggere: 55.915 (i erhvervsaktiv alder- 20 – 64 år: 28.852)
 • Antal kræfts tilfælde: 437 (140) – Antal, der dør af kræft: 199 (41)
 • Antal der lever med kræft 3.326 (1.025)
 • Antal, der har brug for rehabilitering: 131 (41)

Kilde: cancer.dk/NORDCAN – Dansk tal er fra Sundhedsstyrelsen

Som forebyggelsesindsats kan nævnes solkampagner i skoler, Hop og Rock for SFO’er og røgfri-kampagner i skoler og gymnasier, så indsatsen kan begynde fra deres unge alder.

Som forebyggelses og oplysningsindsats kan nævnes brystkræfts-kampagne (Lyserød Lørdag), ”De 7 Tegn kampagner” til at oplyse de voksne om at søge lægehjælp i god tid, Mænd og Sundhed, Seniordag, hvor vi har oplysningsindsats over for ældre, gåture samt foredrag om relaterede emner.

Som en del af politiske indsats har vi løbende kontakt til myndighederne og den politiske beslutningstagere. Fx i forbindelse med slukning af offentlig solarier, Røgfri Rudersdal, indsats mod misbrug af alkohol, osv. Vi drøfter med kommunen om deres pligter i forbindelse med rehabilitering og palliation af kræftramte, støtte og hjælp til pårørende – og især børn – til kræftramte samt om hospice pladser.

I forbindelse med forskning og andre tiltag som hovedorganisationen har, deltager vi med indsamling en gang om året, og vi deltager også i årlig Repræsentantskabsmøde til at være med i udvikling af hele organisation.

”At være frivillig i en lokalforening er både spændende, givende og sjovt. Grib derfor muligheden for gennem lokalforeningen at lave en masse godt og vigtigt arbejde på kræftområdet. Lokalforeningen får hjælp og vejledning til arbejdet fra Kræftens Bekæmpelses ansatte. Som frivillig har man også mulighed for at deltage i relevante kurser, berige sig selv og danne netværk med mange ligesindede og spændende mennesker”  slutter Das